Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Rekultiváció

Hírek

Ünnepélyes átadó a rekultivációs projektben

2012-04-26

2012. április 26-án került sor a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Rekultiváció egyik meghatározó lerakójának átadó ünnepségére. A rendezvénynek Nagyatád Polgármesteri Hivatala adott otthont.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Rekultivációja Baranya, Somogy és Tolna megyében 89 települést érint, melyből 4 a Nagyatádi Kistérséghez tartozik: Görgeteg, Lábod, Somogyszob és Nagyatád. Görgeteg és Lábod településeken a lerakók egy ütemű rekultivációval kerültek rendezésre, azaz a teljes rekultivációs rétegrend kialakításra került, míg Somogyszob felszámolással került rendezésre, tehát a felszedett hulladékot szétválogatták, majd rendeltetésüknek megfelelően hasznosították, illetve elszállították. Nagyatádon kétütemű rekultivációra került sor, vagyis a jelenlegi projekt keretében csak egy átmeneti záróréteget alakítottak ki. A telephely egyéb létesítményei közé tartozik egy szociális és portál épület, munkagép tároló és egy darab mélyfúrású kút, ami a szociális-és technológiai vízigényt biztosítja. Emellett még 6 darab talajvíz figyelő kút és 4 darab gázkút került kialakításra.

Mivel a rekultiválásra kerülő minden lerakó eltérő mértékben, de egyedi eset, így érdemes megvizsgálni a nagyatádi lerakó jellegzetességeit. Ez a telep beletartozik abba a 8 lerakóba, mely a közelmúltban még működött és nem veszélyes hulladéklerakóként van besorolva. A terület, amit elfoglal 6,5 hektár, az éves lerakott hulladék mennyisége pedig közel 25 ezer m3. A hulladéklerakó tulajdonosa Nagyatád Város Önkormányzata, üzemeltetője pedig Saubermacher Pannonia Kft.

A projekt 100%-os Európai uniós támogatást élvez, így a Nagyatádi kistérség rekultivációja is vissza nem térítendő kölcsönből valósul meg. A hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma a Nagyatádi kistérségben 10278 db, ami 95,7%-os eredménynek felel meg.

A rekultiváció a lakosság érdekeit szolgálja mind esztétikai, mind környezetvédelmi szempontból. A rekultivált és a felszámolt hulladéklerakók esetében egyaránt megszűnik a közvetlen környezet szennyeződésének a lehetősége, így a talaj és a vízbázisok szennyeződésének esélye is. Az egyes lerakókat vagy szigetelik, vagy felszámolják, de mindkét esetben megszűnnek az esetlegesen meglévő kellemetlen szaghatások, valamint eltűnik a „szálló” szemét a környezetből. A rekultiváció befejezéseként humuszréteggel és növénytelepítéssel, elsősorban füvesítéssel kerül lezárásra a lerakó, így ismét a környezetbe illeszkedő, zöld felületet kapnak vissza a településeken élő lakók.

Görgeteg és Lábod esetében már január elején, míg Somogyszob és Nagyatád esetében márciusban befejeződtek a kivitelezési munkák, valamint megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A további településeket érintő munkálatok tervezett ütemezését a mellékelt táblázat szemlélteti.

Amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon bizalommal a Ferling PR munkatársához, Farkasné Németh Krisztinához a 72/512-372-es telefonszámon vagy a nemeth.krisztina@ferling.hu címen.

Vissza a hírekhez

Hírlevél feliratkozás