Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Rekultiváció

Hírek

Kilenc dél-dunántúli településen már megkezdődtek a rekultivációs munkálatok

2011-09-25

A felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, a Dél-Dunántúlon megkezdődött a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetőleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakók térségi szintű rekultivációja. A 100 százalékban Európai Uniós forrásból megvalósuló „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Rekultiváció” elnevezésű projekt teljes költségvetése bruttó 6 848 121 712 Ft.

Az érintett 89 lerakóból 59-et egy ütemű rekultivációval rendeznek, azaz a teljes rekultivációs rétegrend kialakításra kerül, míg 6-ot kétütemű rekultivációval, vagyis a projekt keretében egy átmeneti záróréteg lesz kialakítva. 25 darab lerakót felszámolással rendeznek, tehát a felszedett hulladékot szétválogatják, majd rendeltetésüknek megfelelően hasznosítják, vagy elszállítják. A felszámolás után, a lerakó helyén talaj- és vízmintákat vesznek az esetleges szennyezés kizárására.

A rekultivációs munkák része egy monitoring rendszer kialakítása is, melynek során a talajvíz figyelésére a meglévő figyelőkutakkal együtt 94 darab monitoringkutat telepítenek.

Bár a rekultiválásra kerülő minden lerakó kisebb-nagyobb mértékben egyedi eset, azért a rekultiváció munkafolyamatai jól általánosíthatók.

Mind a helybeni rekultivációval, mind a felszámolással rendezett lerakók esetében szükséges az irtási, valamint a bontási munkák elvégzése. A növényzettel borított munkaterület megtisztítását a munkát akadályozó növényzettől – fakivágás, tuskózás, bozótirtás, gyepfeltörés – a zöldterületek, fák védelmére vonatkozó helyi és országos hatósági és jogszabályi előírások betartásával és engedélyek beszerzésével kell végrehajtani. A bontási munkák keretein belül a funkciójukat veszített létesítményeket le kell bontani, illetve gondoskodni kell a bontott anyagok, törmelékek megfelelő elszállításáról is.

A helyben történő rekultiváció speciális munkái magukban foglalják a hulladék összetolását, áthalmozását és tömörítését, a szükséges morfológiai állapot megvalósítása céljából. Majd következik a zárórétegek kialakítása, illetve a lerakó gázgyűjtő rendszerek kialakítása.

A felszámolás specifikus munkálatai során azokat a hulladékokat válogatják, amelyek feltételezhetően legalább olyan mértékben „épségben” maradtak, hogy a szedési munkák során könnyen elválaszthatóak a maradék vegyes hulladéktól. Ez után következik a hulladék felszedése, szétválogatása, illetve szállítójárműre rakása.

Mindkét rendezési típus esetében a munkálatok része egy humuszos termőréteg készítése és terítése, majd a növényesítés, továbbá talajvíz figyelőkutak létesítése, illetve vízelveszetési műtárgyak építése. Természetesen az építési munkák végeztével az úthelyreállításra is sor fog kerülni, amennyiben a munkálatok során valamely közút állapotában károsodás keletkezik.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Rekultiváció keretein belül szeptember hónapban már 9 településen megkezdődtek a munkálatok, és további 74 településen veszi kezdetét a lerakók rendezése október folyamán. A várható ütemtervet a mellékelt táblázat szemlélteti.

Vissza a hírekhez

Hírlevél feliratkozás