Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Rekultiváció

Hírek

A dél-dunántúli rekultivációs projekt 99%-a már megvalósult

2012-07-26

A pécsi önkormányzat gesztorságával elnyert Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program nem egyszerűen csak műszaki létesítmények kialakítását, hanem napjaink egyik legfontosabb küldetését, a környezetszennyezés mérséklését tűzte zászlajára.

A "Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Rekultiváció" projektnek köszönhetően 5626 km2 területen, 89 településen, 426 022 fő állandó lakos élő-környezete válik fenntarthatóvá.

A programban részt vevők mindannyian azon dolgoznak, hogy gyökeres szemléletváltás menjen végbe a környezetvédelem fontosságát illetően nemcsak az egyének, de a közösségek szintjén is. Ennek feltételrendszerét teremtik meg mind a rekultivációs, mind pedig a fejlesztési munkálatok, de ezen felül komoly társadalmasítási tevékenység is hozzájárul a projekt sikeres megvalósításához.

Mindezek gazdasági növekedést generálhatnak, hiszen az érintett térség élhetőbb és tisztább lesz a bezárt települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja és a korszerű hulladékfeldolgozó, valamint a biztonságos hulladéklerakók megépítése után.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Rekultiváció projektben elavult, a környezetet erősen szennyező hulladéklerakók rekultiválása zajlott. Egyetlen településen, Dombóváron, 5 hektárt is meghaladó területen elhelyezkedő, felhagyott kommunális szilárdhulladék lerakó, mint az egyik legmonumentálisabb rekultivációs munka van még folyamatban.

A munkálatok nem csupán a lerakott hulladék lefedését és növényesítését foglalják magukba, hanem olyan figyelőkutak kialakítását is, amelyek segítségével folyamatosan ellenőrizhető a környék ivóvíz minősége.

A beruházás nem csak környezetvédelmi szempontból indokolt, de egyben a lakosság igényét is tükrözi.

Az érintett települések lakosai részéről pozitív a projekt fogadtatása, üdvözítik a változásokat. Egy felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek közel 80%-a tartotta rendezetlennek, zavarónak, vagy bűzösnek a lerakókat. Az eredmények ismeretében kijelenthetjük, hogy a térség több lerakójának bezárása, rekultivációja valós lakossági igény. A lakosok 98 százaléka szerint szükséges a rekultivációs projekt, hiszik, hogy a rekultiváció hatására tisztább, egészségesebb lesz a környezet a településen, és a többség szerint még a környék turisztikai presztízse is nőhet. Jelenleg a válaszadók közel 80%-a ítéli rossznak hazánk környezeti állapotát, és aggódik a környezetükben felmerülő egészségkárosító lég-, víz-, és talajszennyezés miatt.

A projekt teljes költségvetése bruttó 4 347 882 693 Ft, amely 100%-os Európai Uniós támo-gatással valósul meg.

Amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon bizalommal a Ferling PR munkatársához, Farkasné Németh Krisztinához a 72/512-372-es telefonszámon vagy a nemeth.krisztina@ferling.hu címen.

Vissza a hírekhez

Hírlevél feliratkozás