Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Rekultiváció

Hírek

A Barcsi Kistérség 12 települése érintett a rekultivációs projektben

2012-01-04

A hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma a Barcsi kistérségben 9250, ami azt jelenti, hogy a térségben közel 10 000 háztartás környezete válik élhetőbbé a jelenleg zajló, elavult hulladéklerakókat érintő rekultiváció nyomán. (7897 db)

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Rekultiváció elnevezésű projektben Baranya, Somogy és Tolna megye 89 települése érintett, melyből 12 a Barcsi Kistérséghez tartozik. Csokonyavisonta, Drávagárdony, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Potony, Rinyaújlak és Szentborbás települések korábbi hulladéklerakói felszámolással kerülnek rendezésre, tehát a felszedett hulladékot szétválogatják, majd rendeltetésüknek megfelelően hasznosítják, vagy elszállítják. Babócsa, Darány és Szulok esetében a lerakókat együtemű rekultivációval rendezik, azaz a teljes rekultivációs rétegrend kialakításra kerül, míg Barcson kétütemű rekultivációra kerül sor, vagyis a jelenlegi projekt keretében csak átmeneti záróréteget alakítanak ki. A munkálatok része egy olyan monitoring rendszer kialakítása is, amelynek segítségével folyamatosan ellenőrizhető a környék ivóvízének minősége, a légköri nyomás, valamint a levegőterhelést okozó anyagok mennyisége. Az előírásoknak megfelelően Babócsán 3, Szulokon 1 talajvíz figyelőkutat telepítenek, illetve Barcson a 2 talajvíz figyelőkút mellett 3 gázkút is kialakításra kerül.

A rekultiváció a lakosság érdekeit szolgálja mind esztétikai, mind környezetvédelmi szempontból. A rekultivált és a felszámolt hulladéklerakók esetében egyaránt megszűnik a közvetlen környezetszennyeződésnek a lehetősége a talaj és a vízbázisok esetében. Az egyes lerakókat vagy szigetelik, vagy felszámolják, de mindkét esetben kiküszöbölhetők az esetlegesen ma még meglévő kellemetlen szaghatások, valamint eltűnik a "szálló" szemét a környezetből. A rekultiváció befejezéseként humuszréteggel és növénytelepítéssel, elsősorban füvesítéssel kerül lezárásra a lerakó, így ismét a környezetbe illeszkedő, zöld felületet kapnak vissza a településeken élők. A projekt 100%-os Európai uniós támogatást élvez, így a Barcsi kistérség rekultivációja is vissza nem térítendő kölcsönből valósul meg.

Mivel a rekultiválásra kerülő minden lerakó egyedi eset, a barcsi lerakónak is vannak jellegzetességei. A hulladéklerakót 2003-ban zárták be, ami nem elég régen történt meg ahhoz, hogy a teljes rekultiváció a növényesítéssel zárulhasson. Az érintett területen még roskadás várható, ezért itt csak egy átmeneti záróréteg kerül kialakításra, s az önkormányzatok későbbi kötelessége lesz a növényesítés. A rekultivációban érintett terület megközelítőleg 46 000 m2, a tulajdonlap szerinti teljes terület pedig 58 570 m2. Ár- és belvízvédelmi szempontból a helyszín "A" kategóriába tartozik, tehát fokozottan veszélyeztetett, mivel a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, olyan ingatlannal, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthetnek. Felszín alatti víz szempontjából szintén érzékeny a terület, azonban a beavatkozás az ivóvízbázist nem veszélyezteti. Barcs 12 096 fős lakossága kívül esik a lerakó közvetlen környezetétől, ugyanis 500 méteres körzetében nincs lakott terület.

A munkavégzés a csapadékmentes és 0˚C körüli időszakban is folytatódni fog. Esős időjárás esetén a földmunka nem végezhető, illetve ha fagy, akkor az építés sem megoldható, hiszen a beépítendő anyagok térfogata számottevően ingadozik a fagyott vagy kiengedett állapotnak megfelelően.

A munkálatok tervezett ütemezését a mellékelt táblázat szemlélteti.

Amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon bizalommal a Ferling PR munkatársához, Farkasné Németh Krisztinához a 72/512-372-es telefonszámon vagy a nemeth.krisztina@ferling.hu címen.

Vissza a hírekhez

Hírlevél feliratkozás