Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Rekultiváció

A projektről - Technikai adatok

A projekt címe: Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szintű Hulladéklerakók Rekultivációja

Projekt azonosító: KEOP 2.3.0/2F-2008-0003

Projekt székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Projektgazda neve: Mecsek-Dráva Regionális SzilárdhulladékKezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

Projektgazda székhelye: 7621 Pécs, Mária u. 9.

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: 89 Baranya-, Tolna- és Somogy megyei település, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2012.10.31.

Előkészítési költség: 187 136 723 Ft

Várható teljes beruházási költség: 4 347 882 693 Ft

Projektgazda rövid neve: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

Levelezési cím (telephely), iroda: 7621 Pécs, Mária u. 9.

Képviseletre jogosult: Dr. Páva Zsolt, a Társulási Tanács elnöke (akadályoztatása esetén: 1. Karvalics Ottó, 2. Pfeffer József, 3. Szabó Lóránd)

Hírlevél feliratkozás