Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Rekultiváció

A projektről - A projekt története

Az elmúlt évtized első fele a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás jelentős fejlődését hozta magával, amely egyúttal jelentősen megnövelte a helyi önkormányzatokra háruló feladatokat és felelősségét is. Az Európai Unió előírásait figyelembe véve, hazánkban a települési szilárdhulladék-kezelési kötelezettséget a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szabályozza, melynek értelmében a települési önkormányzatok 2003. január 1-ig kötelesek voltak a szilárd hulladék kezelésére közszolgáltatást szervezni, amelynek legalább a hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésére és ártalmatlanítására ki kell terjednie.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban lefektetett irányvonalak

  • Az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles – a lehetőségeihez mérten – mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a lehető legkisebb mértékű legyen.
  • A „szennyező fizet”-elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani. A szennyezés okozója felel a környezetszennyezés megszüntetéséért, a szennyezés által okozott károk helyreállításáért és a kár megtérítéséért.
  • A közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására, a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembe vételével kiválasztott, lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerül sor.
  • A regionalitás elve vagy a területi elv alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, a gazdaságossági és a környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni.

A rekultivációs program célja: a jelenlegi hulladéklerakási gyakorlat megváltoztatása

A komplex projekt legfőbb célkitűzése alapjaiban változtatni a jelenlegi hulladéklerakási gyakorlaton.

A végső cél, hogy kizárólag a szakmai anyagokban megfogalmazottak szerint működő, a környezetvédelmi követelményeket teljes egészében kielégítő lerakók fogadják a kitermelt hulladékot.

A nem megfelelően kialakított tárolók és lerakók bezárása és felszámolása és/vagy korszerűsítése után szükséges:

  • a régi lerakókat kiváltó, legalább 100 ezer főt kiszolgáló regionális hulladékártalmatlanító létesítmények megépítése,
  • a régi lerakók teljes rekultiválása,
  • az illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása, a meglévők felszámolása.

A fejlesztések során a Dél-Dunántúlon az új irányvonalaknak megfelelő lerakók jönnek létre, amelyek a szállítási útvonalak racionalizálásával, a korszerű technológiák alkalmazásával biztosítják a környezetterhelés minimálisra csökkentését.

Hírlevél feliratkozás